2018-03-08 06:51:45

Money poleca: Polski PKB przyśpieszył dzięki kobietom. Wzięły sprawy w swoje ręce

Autor: Monika Szafrańska

Kobiety rok po roku zwiększają wpływ na polską gospodarkę. Nie jako te, które decydują o większości zakupów, ale te, które wytwarzają konkretną wartość. Dokładnie 45,5 proc. produktu krajowego brutto.

Wzrost polskiego PKB przyśpieszył pod koniec ubiegłego roku, wchodząc na poziomy niewidziane od dekady. Co więcej, można powiedzieć, że cały naród ruszył do budowy gospodarki. Kobieta, mężczyzna, wszyscy zakasali rękawy.

W ciągu ostatnich dwóch lat pracę zawodową w Polsce znalazło łącznie 125 tys. osób i pracujących było na koniec ub.r. 16,4 miliona - podał GUS w kwartalnych informacjach z rynku pracy. Z bezrobocia wyrejestrowano aż 441 tys. osób. i bez pracy pozostaje już tylko nieco ponad milion Polek i Polaków, tj. tych, którzy jej szukają.

Jak wygląda wkład pań i panów w dobrobyt?

Czytaj więcej na: https://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/polski-pkb-przyspieszyl-dzieki-kobietom,131,0,2400131.html